ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2567 Click
   แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร Click

เอกสารประกอบการสมัคร

   สำเนา ปพ.1 แสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   ใบสมัครที่ "ปริ้นจากระบบ" จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการสำคัญ

   วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566    รับสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม
   วันที่ 15 ธันวาคม 2566        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม
   วันที่ 23 ธันวาคม 2566       สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม
   วันที่ 8 มกราคม 2567         ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม
   วันที่ 9 มกราคม 2567         รายงานตัวเข้าตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   วันที่ 31 มีนาคม 2567         มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ติดต่อสอบถาม

   Facebook สารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
   ผู้ดูแลระบบ โทร. 092-664-8008 (ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)